Kniha návštěv - Vaše dotazy na téma hlubinná abreaktivní psychoterapie a její praktické využití

Datum 16.10.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: Duše a alkohol

Odpovědět

Dobrý den. Vaší formulaci „lidé, kteří pijí alkohol k sobě duše přitahují“ bych trochu pozměnil pro upřesnění spíše ve smyslu, že pokud se někdo rád a často opíjí, je dost velká šance na to, aby se k němu nějaké duše snadno přidaly. Stavy pod vlivem opilosti, nebo i dalších omamných drog, včetně dnes běžně užívané marihuany, totiž otevírají snadný přístup těmto vlivům. Představit by si to šlo jednoduše tak, že po konzumaci jakýchkoliv omamných látek je majitel těla do značné míry zbaven možnosti toto více kontrolovat a efektivně tomu zamezovat. Je pak možné například sledovat případy lidí, kteří se párkrát „nevinně“ pořádně opili a poté se u nich začalo vyskytovat nutkání více i často pít, či se přímo rozvinula závislost na alkoholu. Podobným závislostem může být příčin sice více, ale jedna z nich, která se na tom významně podílí, je právě přítomnost tzv. přivtělených duší, v tomto případě většinou bývalých alkoholiků, které svými utkvělými představami nutí dotyčného pak alkohol konzumovat, kdykoliv je tomu příležitost. Ten, u koho se tyto duše takto nalézají, si sice myslí, že to jsou čistě jeho vlastní rozhodnutí dát si skleničku, bohužel se ale kolikrát jedná jen o obyčejnou manipulaci ze stran přivtělených duší u toho, kde se právě nalézají. Počet duší, které se mohou takto nacházet u nějakého žijícího notorického alkoholika, nezřídka bývá třeba i kolem několika desítek. To, že se takto u někoho zdržují, by šlo vysvětlit tím, že skrze žijícího alkoholika mohou opět vnímat pocity libosti, které samy v pití nacházely. Rád bych tímto i upozornil, že tyto duše si vůbec nemusí být vědomé toho, že již nemají svá vlastní těla.
Jako účinnou ochranu proti těmto vlivům by v první řadě bylo vyhýbání se konzumace všech omamných látek, které působí na naše běžné schopnosti normálního bdělého uvědomování a myšlení. Dále by to měla být pravidelná kontrola, která tyto duše dokáže odhalit např. při meditaci nebo s pomocí auditora. Nutné je vzít na vědomí též fakt, že tyto duše bývalých alkoholiků nebo i narkomanů vyhledávají místa, která jsou jim příjemná pro jejich setrvávání, jako jsou právě hospody atd., kde samy často rády ve svých životech kdysi pobývaly. Tímto se tedy jeví i trochu rizikové pracovat a vůbec často pobývat v prostorech s častým výskytem alkoholiků. Milan Kocourek

Datum 12.10.2012

Vložil Jana

Titulek minulé životy

Odpovědět

Přeji hezký den.Měla bych zájem o terapii,jsem ale praktický člověk-nevěřím třeba na minulé životy. I tak je možno zkusit terapii?Četla jsem,že problémy můžou být třeba právě z minulých životů.Děkuji za odpověď

Datum 14.10.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: minulé životy

Odpovědět

Dobrý den. Regresní terapie, konkrétně mnou prováděná hlubinná abreaktivní psychoterapie, je určená komukoliv, kdo má zájem o řešení svých potíží, včetně materialisticky založených lidí. Není ani nijak nutné, abyste kvůli případnému podstupovanému sezení nějak měnila svá přesvědčení, jak věci jsou či ne. Nicméně jelikož je tato metoda založená na zpracovávání traumat prožitých v minulosti, je pro dosažení ústupu současných potíží nutné zpracovávat všechny události, které se Vám s daným problémem vybaví. Zde navíc nehraje žádnou roli to, zda si tyto události nyní ještě pamatujete, protože vybavování při terapii probíhá na základě asociací (podobnosti obsahů). Je tedy dost možné, že se Vám na základě současných potíží (konkrétních bolestí, strachů, pocitů atd.) snadno vybaví něco z již nyní téměř zapomenutého dětství, či třeba i prenatálního období. Sama pak procházením traumat z těchto událostí budete vnímat přímé souvislosti s Vašimi současnými problémy. No a stejně tak to je i s vybavováním událostí z minulosti vzdálenější, než tento život. Praxe ukazuje, že po zpracování takto vybavených událostí z blízké a poté třeba i je-li nutno z více vzdálené minulosti, dochází k ustoupení potíží v současnosti. Podstatné pro zdárný průběh terapie je spíše to, aby během sezení nedocházelo k vědomému potlačování těchto vybavovaných vjemů ze strany klienta, ať už z jakýchkoliv důvodů jeho světonázoru, či pochybností o věrohodnosti vybavovaných obsahů. To by bylo zcela kontraproduktivní k tomu, co je cílem pro dosažení odeznění potíží, kvůli čemuž klient vůbec přichází – tj. nalezení událostí, které svým obsahem přímo způsobují současné potíže a ty pak zpracovat, aby se v přítomnosti jejich traumatický vliv již neuplatňoval. Teprve po ukončení terapie je možné třeba na základě dosažených výsledků hodnotit, zda opravdu jsou minulé životy reálné, což ale pak už spíše závisí pouze na Vašem případném dodatečném zájmu toto jakkoliv zkoumat. Není tedy nutné na minulé životy „věřit“, ale je určitě vhodné po dobu sezení nijak nehodnotit z pohledu reálnosti vybavené události a dle vedení auditora tyto procházet tak, jakoby reálné byly. A pokud by i toto nějak mohlo někomu vadit, nechť to vezme po dobu sezení třeba jen jako „hru jeho podvědomí“ díky které se ale může zbavit svých celoživotních potíží, což by především pro prakticky smýšlející lidi mělo být nejpodstatnější.
V případě zájmu o terapii mě neváhejte kontaktovat. Milan Kocourek

Datum 10.10.2012

Vložil Líba N.

Titulek autonehoda

Odpovědět

Přeji dobrý den. Před pár lety jsem měla autonehodu při které jsem utrpěla zranění s několikatýdenní hospitalizací. I přestože již utekla nějaká doba a zranění jsou již v pořádku, stále mi zůstává pocit viny, který mám spojený z trvalé újmy na zdraví další osoby, která byla součástí vzniklé kolize. Je prosím možné s tímto něco dělat a případně se zbavit těchto pocitů,či celkově napomoci nějakému zapomenutí? Již jsem nějaké terapie v tomto podstupovala, ale sama cítím, že to není stále zcela v pořádku, především při jízdě v autě vnímám často nepříjemné pocity a nevím jak toto zlepšit, cítím i omezení, která mi toto působí.Ráda bych do auta opět usedala bez strachu a pocitů viny.Předem děkuji za možnosti.

Datum 12.10.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: autonehoda

Odpovědět

Hlubinná abreaktivní psychoterapie pomáhá účinně při podobných obtíží, jako zde uvádíte. Cílem terapie v tomto konkrétním případu by bylo si vícekrát projít znovu jakoby v přítomném čase během sezení s terapeutem onu událost s autonehodou, čímž byste sama již v průběhu terapie vnímala ustupování nepříjemností s tímto spojených. Pokud by toto nestačilo, tak pak je i možné, že sama tato událost Vám asociativně připomněla nějaké další starší události, které by bylo nutné též takto zpracovávat. Po úplném zpracování pak bude výsledkem odeznění Vašich současných omezujících pocitů a to i bez nutnosti jakékoliv snahy na zapomínání. V případě zájmu o terapii se na mě obraťte, viz kontakt na těchto stránkách. Milan Kocourek

Datum 06.10.2012

Vložil Petr

Titulek duše

Odpovědět

Dobrý den.Zajímalo by mě,zda je běžné,že lidi u sebe přivtělené duše mají nebo vnímají.Jak se případně toto projevuje?? Mám možnost si toto nějak ověřit,zda se u mě nějaké zdržují?Případně jaký je postup,když tu nějaké opravdu jsou. Děkuji za odpověď

Datum 06.10.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: duše

Odpovědět

Dobrý den, přítomnost takovýchto duší je bohužel celkem častá – důvodů k tomuto je více. Problematika této skutečnosti navíc netkví pouze v jejich setrvávání v přítomnosti nebo blízkém okolí žijících lidí, ale především v tom, že může docházet k „přenosu“ jejich potíží, kterými trpěly za jejich života ve fyzickém těle na ty, u kterých se nyní zdržují. Navíc jejich přítomnost může do značné míry ovlivňovat třeba i vaše rozhodování – představit si to můžete tak, jakoby u vás byl stále někdo ze žijících lidí se svými postoji, názory, chtěním, pamětí atd., jen tam prostě jednoduše není to fyzické tělo. Zkontrolovat případnou přítomnost takových duší máte i sám a to tak, že se v klidu se zavřenýma očima začnete celý prohlížet, případně i své okolí. Pokud začnete vidět různé stíny či přímo třeba siluety lidí, nebo budete vnímat různé cizí myšlenky a hlasy, tak je pak zřejmé, že takovéto duše ve vaší blízkosti jsou. Tyto duše si bohužel vůbec nemusí být vědomé toho, že již zemřely a nemají svá těla. Když se takto na nějaké narazí, je vhodné je uvědomit o nevýhodnosti setrvání v tomto stavu a pomoci jim odejít do nebe či světla, kde se pak samy budou cítit lépe – tímto se nejspíše uleví i vám od některých potíží, které mohly jejich blízkostí vzniknout. Takovéto odvádění je vhodné dělat se školeným terapeutem.