Kniha návštěv - Vaše dotazy na téma hlubinná abreaktivní psychoterapie a její praktické využití

Datum 21.02.2013

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: Strach v uzavřených prostorů

Odpovědět

Dobrý den Radko. Regresní terapie tyto potíže a podobné další strachy, fobie a jiné řeší efektivně a s trvalými výsledky. Časová náročnost na zpracování potíží jako je strach z uzavřeného prostoru nebývá zpravidla víc než několik pár sezení. Pokud si člověk dobře vybavuje (jedná se zde o zpracování traumat z minulosti, které se nám dnes připomínají vlivem podobností částí obsahů toho, co dnes prožíváme s tím, co v minulosti bylo traumatem s přímým ohrožením přežití), tak lze výrazných změn s ustoupením Vámi zmíněných potíží dosáhnout někdy již i po prvním sezení a celkově bude záležet především na tom, co vše se z minulosti připomíná a tudíž co vše je nutné zpracovat. Milan Kocourek

Datum 05.02.2013

Vložil Roman

Titulek bolest záda

Odpovědět

Během posilování a protahování mi někdy před půl rokem luplo v zádech,které mi způsobilo následnou intenzivní bolest zad ,že jsem ani spát nemohl několik dní.U doktora jsem tehdy dostal injekci a léky,což částečně pomohlo,ale stejně jsem se nemohl pořádně hýbat kvůli zůstavající bolesti. Stálou intenzivní bolest již nemám, ale docela často se mi bolesti v zádech připomínají a omezují.Pravidelně léky na bolest brát nechci.Je možné toto nějak odstranit?Díky Roman Z.

Datum 08.02.2013

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: bolest záda

Odpovědět

Dobrý den Romane. Doporučil bych Vám nejprve kontrolu u fyzioterapeuta, případně chiropraktika, aby se vyloučily komplikace, jejichž původ by mohl být například v zablokovaném žebru, špatné poloze obratlů atd. Pokud by toto vyšetření příčinu Vaší bolesti neobjevilo, případně pokud by potíže po zásahu fyzioterapeuta neustoupily, je možné toto řešit za pomocí regresní terapie a neváhejte se na mě v případě zájmu obrátit. Milan Kocourek

Datum 03.01.2013

Vložil Petr

Titulek tréma

Odpovědět

Dobrý den.Při mém zaměstnání musím v poslední době častěji vystupovat před více lidmi, s čímž zároveň ale velmi nepříjemně opakovaně cítím trému, špatně se mi ze začátku mluví a vím, že je to na mě i znát. Už v mládí mě občas podobná tréma trápila,nyní je to ale mnohem více obtěžující.Může tato psychoterapie účinně řešit můj problém?Petr

Datum 06.01.2013

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: tréma

Odpovědět

Dobrý den Petře, hlubinná abreaktivní psychoterapie řeší problémy jako tréma, či podobné potíže celkem snadno. Současné situace s vystupováním před více lidmi Vám nejspíše připomínají podobné starší Vámi prožité události, kde bylo součástí i prožití něčeho nepříjemného, následkem čehož se toto dnes kdykoliv v podobné situaci okamžitě automaticky začne připomínat v podobě nepříjemných prožívaných pocitů, omezení atd. Pokud se tyto starší události zpracují, nebude se již v současnosti projevovat jejich původní traumatický vliv. V případě zájmu o terapii mě neváhejte kontaktovat. Milan Kocourek

Datum 29.11.2012

Vložil ShaRen

Titulek Astma

Odpovědět

Dobrý den. Již od mládí trpím na astmatické záchvaty,které se bohužel běžnou léčbou nijak výrazně nezlepšují.Je sice pravda,že díky lékům zvládnu utlumit záchvaty,ale jejich četnost je dá se říci stejná již mnoho let.Máte praktické zkušenosti s tímto druhem problémů?A pokud se astma touto terapií zpracovává co se ukazje jako nejčastější příčina takovýchto potíží?Děkuji,s pozdravem S.

Datum 30.11.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: Astma

Odpovědět

Dobrý den. Praktické zkušenosti s efektivní pomocí při těchto potížích mám. Po úplném zpracování všech událostí, které tyto potíže způsobují, dochází k odeznění problémů s astmatickými záchvaty – jsou konkrétní případy lidí, kteří se takto zbavili celoživotní zátěže. Jako celkem běžná častá příčina bývá připomenuté porodní trauma, kde dýchání může komplikovat mimo jiné např. přiškrcení pupeční šňůrou. Další příčiny můžou být v připomenutých starších událostech třeba i z minulých životů, kde byly podobné problémy s dýcháním například při otravách kouřem, uškrcením, udušením, utonutím atd.
Některé další konkrétní případy uvádí ze své praxe regresní teraputka Ing.Valdová v její knize „Regresní terapie – příklady z praxe“ . Kromě astmatu tam zmiňuje příčiny i mnohých dalších potíží. Milan Kocourek

Datum 05.11.2012

Vložil Ludmila

Titulek strach z vody,,plavani.

Odpovědět

Hezky večer,Mam strach z vody,rada bych se naučila plavat,ale strach z vody je sylnejši než ja.s přitelem na dovolene u moře,do vody vejdu,jen tak kam jsem si jista,ale pri snaze přitele o plavani nastane u me panicky strach a nejsem schopna cokoliv ve vode podniknout.ale přani umet plavat je silna.Ddkuji Ludmila.

Datum 06.11.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: strach z vody,,plavani.

Odpovědět

Dobrý den. Pokud Vám panický strach brání v pokusech o plavání i tam, kde máte asistenci a zároveň víte, že na dno určitě s jistotou bez problému stačíte a utonutí tedy nehrozí, pak Vaše nepříjemné pocity lze zpracovávat pomocí hlubinné abreaktivní psychoterapie a je možné se pro řešení těchto potíží na mě obrátit.
Pokud byste ale potíže vnímala především při pokusech o plavání v místech, kde nestačíte a je tudíž opravdu reálné riziko utonutí, případně Vám chybí srozumitelné konkrétní instrukce jak s plaváním začínat, pak by bylo nejprve vhodné natrénovat jistotu plavání v malé hloubce třeba i s instruktorem či pomůckami, kde by se strach postupně ztrácel s postupně nabývaným cvikem a se získávanou novou zkušeností bezproblémového a bezpečného plavání. Milan Kocourek

Datum 28.10.2012

Vložil Dana

Titulek Hypnoza

Odpovědět

Dobrý den.Již jsem četla více knihy různých autorů, které zmiňují regresní terapii a její léčebné účinky,a ty většinou uvádějí používání hypnozy.Ráda bych se zkusila zbavit některých celoživotních potíží,které se marně snažím řešit u doktorů,ale už samotné slovo hypnoza ve mně moc důvěry nevyvolává.Je tento způsob zcela bezpečný?Vy během terapie též používáte nějaký druh hypnozy?Všichni,kteří tuto regresní terapii podstupují si vše z jejího průběhu pamatují?Děkuji velice za reakci na mé otázky.D

Datum 30.10.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: Hypnoza

Odpovědět

Dobrý den. „Regresní terapie“ je všeobecnější označení pro všechny terapie, které pro řešení současných potíží využívají návratu do minulosti. Hlubinná abreaktivní psychoterapie(HAP), kterou pro řešení potíží používám, je též regresní metodou, která ovšem žádné použití hypnózy během terapie nepředpokládá a ani jí nijak nepoužívá! Během konání terapie HAP jsou výlučně využívány asociační vlastnosti paměti, díky kterým se události vybavují na základě podobnosti obsahů – např. procházení nedávné události během terapeut. sezení, kde klient během jízdy ve výtahu vnímá nepříjemné pocity stísněnosti a strachu z malého prostoru, může snadno vybavit událost např.vlastního porodu se stejnými pocity, které bývají právě příčinou současných vnímaných potíží. Jelikož je vybavování na základě asociací tímto způsobem v praxi celkem snadno dosažitelné, bylo by jakékoliv navozování hypnotického stavu pro naše účely i zcela zbytečné. Po celou dobu sezení si klient plně uvědomuje vše, co se s ním během terapie děje a i si vše vědomě po ukončení pamatuje. Nekoná se zde tedy na začátku sezení ani žádné navozování stavů relaxace, ani počítání apod! Během procházení vlastních minulých událostí je sice klient svou pozorností na znovu prožívaný děj zaměřen a i vnímá do jisté míry nepříjemnosti, které tam tenkrát byly součástí prožívaného děje, zároveň ale vnímá i stále terapeuta v přítomnosti, jako i ostatní podněty z okolí – přirovnat by se to dalo ke sledování filmu, na nějž je naše pozornost plně upřena, a který v nás vyvolává vnímání různých pocitů, což samozřejmě nebrání vnímat i současně naše okolí a uvědomování si všeho, co se s námi děje. Opakuji tedy, že hypnóza a ani jakékoliv navozování relaxačních stavů či vkládání sugescí se nijak během HAP nepoužívají – cílem je naopak přivést klienta k plnému vědomému vnímání všeho, co napomáhá na cestě k dosažení větší vitality a zdraví.
Z popisu různých případů uváděných v literatuře s využitím regresních terapií lze vidět, že terapeuti využívají různé způsoby k tomu, aby napomohli klientovi si události i třeba z hodně vzdálené minulosti vybavit. A právě dalším ze způsobů může být i hypnóza, kterou používají v regresních terapiích dle mého především ti terapeuti, kteří se pravděpodobně navozováním hypnózy u svých klientů zabývali ještě dříve, než samotnou regresní terapií. Navíc definici hypnózy a způsob její aplikování může mít každý terapeut trochu odlišný, takže bude spíše víc záviset na individuálním přístupu každého zvlášť. Nebezpečí hypnózy bych osobně viděl v doslovném uplatňování použitých sugescí, které jsou zadávány během navozeného hypnotického stavu a zároveň v tom, že již samotné navozování hypnotického stavu může klientovi připomínat cokoliv podobného z jeho vlastní minulosti, což může způsobit komplikace úměrné připomenutým dějům. Milan Kocourek

Datum 21.10.2012

Vložil J.D.

Titulek migréna

Odpovědět

Nakolik je prosím možné řešit migrénu touto terapií,myslím tím hlavně zda se těchto potíží dá zcela zbavit?Děkuji

Datum 23.10.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: migréna

Odpovědět

Dobrý den. Migréna, či jiné formy bolesti hlavy se dají odstranit zcela a trvale. Opakovaně toto i potvrzuje praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie. Jako velmi častá příčina těchto potíží bývá vlastní porod, který se se všemi jeho nepříjemnými doprovodnými projevy může takto v přítomnosti připomínat. Ukazuje se tedy, že potíže současné (migréna, únava, ospalost…) jsou kolikrát vlastně jen ty připomenuté z dávno prožitého porodního traumatu a s řádným zpracováním pak trvale odezní.
Je samozřejmě vhodné, abyste v rámci možností před samotnou terapií podstoupil/a dostupná lékařská vyšetření typu magnetická rezonance, EEG apod. a to především proto, abyste vyloučil/a možné příčiny bolestí na úrovni nádorů, otoků atd. Milan Kocourek

Datum 15.10.2012

Vložil Jirka

Titulek pes

Odpovědět

Dobry den preji,chtel bych vedet,jestli je mozne se s privtelenou dusi setkat i u psa-vseobecne u zvirat a jestli jste se s necim konkretnim uz setkal?Myslim si,ze to musi byt stejne jako u lidi..Predem dekuji za odpoved

Datum 16.10.2012

Vložil Milan Kocourek

Titulek Re: pes

Odpovědět

Dobrý den. Možné toto samozřejmě je. Předpokládal bych ale, že se bude jednat o duše zvířecí. Osobně jsem se setkal mimo jiné například s tím, že duše zemřelého psa stále zůstávala v domácnosti i přesto, že dotyčný pes zemřel před několika lety a sami majitelé tuto duši i doma vnímali. Je vhodné napomoci takto objeveným duším odejít, a to ať už se jedná o ty, které se zdržují u nějakého konkrétního nyní žijícího zvířete, nebo které se jen tak potulují po místech, kde třeba dříve žily. To, že i zvířata mají svou duši, která po jejich smrti zůstává, lze celkem snadno ověřit tím, že se jakoby v duchu podíváte třeba do blízkosti jatek a masokombinátů, kde takovýchto duší z hromadných porážek uvidíte pravděpodobně spousty, bohužel ale spíš v bědném stavu.
Jinak zvířatům se dá též v případě potřeby napomoci od jejich traumat a potíží. Postup je stejný jako při pomoci malým dětem, nebo i lidem v kómatu, kdy se pro komunikaci s jejich duší vezme na pomoc medium, přes které se celá komunikace během sezení odehrává. Tímto způsobem se již mnohokrát ověřilo, že pomoc při řešení současných potíží je takto na dálku možná. Milan Kocourek

Datum 15.10.2012

Vložil Pavla

Titulek Duše a alkohol

Odpovědět

Dobry vecer.
Je pravda,ze lide,kteri piji alkohol k sobe duše tzv.pritahuji?Mohl by jste mi to trochu vysvetlit proč tomu tak je?Videla jsem porad v televizi,bylo to opravedu velmi zajímavé.Dekuji Pavla