HAP

HAP - Hlubinná abreaktivní psychoterapie je psychoterapie, která vychází z teoretického předpokladu, že člověk není tvořen jen tělem, ale i duchem. A psychoterapeutická praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie neustále potvrzuje, že psychické a psychosomatické potíže, jimiž lidé trpí, jsou ve své podstatě všechno jen následky traumat, prožitých v minulosti. Teorie je přehledně zpracována v publikaci: Andrej Dragomirecký "Teorie osobnosti".

Teorie, obsažená ve výše uvedené publikaci není teoretickým podkladem pouze pro hlubinnou abreaktivní psychoterapii, ale je to ve své podstatě psychologická teorie osobnosti, z níž lze odvodit všechny jevy, s nimiž se v psychologii setkáváme. Pokud si dáte práci a porovnáte si různé tzv. teorie osobnosti, kterých je v psychologii mnoho, zjistíte, že zmíněná publikace Teorie osobnosti je oproti ostatním teoriím formulována skutečně exaktně a že také nepokrývá pouze nějakou část pozorovaných psychologických jevů, ale všechny, s nimiž se v psychologii setkáváme.

Z filosofického hlediska je zajímavá také praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie, protože Vám dá velice jasný a plastický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie zajímavá právě i pro poznání různých duchovních zákonitostí.